بسمه تعالی

بنابر اعلام دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه امکان ارائه سرویس میزبانی به سایت هایی با این محتوی امکان پذیر نمی باشد.
در صورت وجود هرگونه ابهام و یا شکایت می توانید به نشانی http://rafefilter.internet.ir شکایت خود را به دبیرخانه این کارگروه  ارسال نماید.

فهرست مصاديق محتوای مجرمانه


Monday, December 17, 2012<< بازگشت

Powered by WHMCompleteSolution